DealMakerz

Complete British News World

Utbildningsminister Anna Ekström och Lord Kamall, Storbritanniens minister för teknologi, innovation och life science, har signerat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) inom life science mellan Sverige och Storbritannien.

See also  Thousands attended the party despite the microwave